Endel Molotok

ENDEL MOLOTOK 20.05.1927 – 11.12.2019

Endel Molotok oli pedagoog, ajakirjanik ja koduloo-uurija, kelle üheks elutööks oli Vilde-nimelise kirjandusauhinna asutamine.

Ajakirjanikutööga alustas ta juba instituudipäevil. Esimene artikkel ilmus 1948. aastal õpetajate lehes, ka tegi ta kirjandussaateid Eesti Raadiosse - üks neist oli näiteks Mihkel Veskest.

Töötas eesti keele ja kirjanduse õpetajana Rakvere 1. keskkoolis, Rakvere kaugõppekooli eelkäija asutaja ja hilisem õppealajuhataja.

Rakveres hakkas tegema kaastööd kohalikule ajalehele, kirjutades koolielust, kultuurisündmustest, Rakvere teatrist. Oli teatris kunstinõukogu liige.

1987. lõpust kuni 1998. suveni oli Ed. Vilde nim kolhoosi ja Vinni valla infolehe toimetaja.

Pärast pensionile jäämist hakkas kirjutama mahukamaid kirjatükke kodukandi kultuuriloost.

2017 anti talle austuse ja tunnustuse avaldamiseks Vinni valla teenetemärk .


Autori või toimetajana on Endel Molotok osalenud selliste teoste koostamisel:

20 aastat Eduard Vilde nimelist kirjanduspreemiat / koostaja Endel Molotok (1984)

Tööpunalipu ordeniga Eduard Vilde nimeline kolhoos : [fotoalbum : lühiülevaade tegevusest] / tekst: E. Molotok ; fotod: A. Kriis (1986)

20 aastat Eduard Vilde nimelise kolhoosi Aravuse kalamajandit / teksti kirjutanud Endel Molotok ; pildid teinud Arvi Kriis ; kunstiliselt kujundanud ja maketi teinud Heiki Puzanov (1986)

Rakvere rajooni Eduard Vilde nimeline kolhoos : [tutvustaja] / koost. E. Molotok (1988)

Eduard Vilde nimeline kirjanduspreemia / Endel Molotok ; Eduard Vilde nimeline Kolhoos (1989)

Meie kool : mälestusi ja mõtteid RÕS-ist : [kogumik Rakvere Õpetajate Seminarist] / koostanud Endel Molotok (1991)

Kus küngas, seal küla : Vinni vald eile ja täna / koostajad Helge Arro... jt. ; toimetaja Endel Molotok (1998)

Kus küla, seal kodu / koostajad Helge Arro... jt.; toimetaja Endel Molotok (2000)

Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind / [raamatu kokkupanemisel osalesid Margit Diits ... jt. ; toimetaja Endel Molotok (2003)


Eesti Rahva Muusemi arhiivis on säilitatud Endel Molotoki uurimistööd:

Rakvere rajooni Ed. Vilde nimelise kolhoosi saamisloost (1986)

Koolielust ja seltsitegevusest Koeraveres, Nurmetus ja Kadilas (1986)

Mõnda Rägavere valla kunagistest koolidest (1987)

Rägavere mõis-muuseum (1987)

Rakvere rajooni Ed. Vilde nim kolhoosi territooriumil olnud külad ja sealsed endised talud (1987)

Mõnda Rägavere valla Mõdriku küla talupoegade ühistest ettevõtmistest (1988)

Mitte ainult leivast - tagasivaade kultuuritööle Vilde nim kolhoosis (1989)

Mälestusi elust ja inimestest Rakvere rajooni Vilde nim kolhoosi mailt (1989)

Tänapäeva maa-asustus Meriküla (1991-1992)

Tänapäeva maa-asustus Leo küla (1992)

Vinni-Pajusti kool – 205 (1992)

Rakvere Õpetajate Seminar (1992)

Mõnda elust-olust omaaegses Küti vallas (1993)

Karjapoisist tööpoisiks. Meenutusi Lasila küla Müürsepa talus (2001)

Tööelu ja töötamine Nõukogude Eestis (2002)


MITTE AINULT LEIVAST - autor Endel Molotok

Meenutusi kultuurielust Vilde-kolhoosi territooriumilt. 1985

Lisaks nõukogude-aegsele kultuurielu kirjeldusele on teoses põhjalik vaade minevikku - paikkonna koolidest alates 19. sajandist ja seltsitegevusest 20. sajandi alguses.

1.Paikkonna koolidest


Molotok_002.pdf

2. Seltside tegevusest ja kultuurielu: Koeravere, Nurmetu, Kadila

Molotok_003.pdf

3. Seltside tegevusest ja kultuurielu: Marie Böckler, Kadila rahvamaja, Vinni-Pajusti

Molotok_004.pdf

4. Seltside tegevusest ja kultuurielu: Koeravere, Vinni-Pajusti perenaised

Molotok_005.pdf

5. Inimestest, kes ikka meeles püsivad

Molotok_006.pdf

6. Inimese ümber peab kõik olema kaunis

Molotok_007.pdf

7. Kui saabub õhtu...

Molotok_008.pdf

8. Kirjandust on siinsed inimesed ikka armastanud

Molotok_009.pdf

9. Rägavere mõis

Molotok_010.pdf

10. Vilde-kolhoos ja Riiklik Akadeemiline Meeskoor

Molotok_011.pdf

11. Terves kehas terve vaim

Molotok_012.pdf

12. Kasutatud materjalid

Molotok_013.pdf