Kadila

Kadila ‹-sse› VMr – küla Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas (Porkuni mõis), 1281 Koddiel (küla), 1586 Cattelono, Cattelaw, 1645 Kaddell, 1726 Kaddila. 

● Balti kohaleksikoni (BHO) ja Paul Johanseni viidatud kohas (LUB) esineb aastast 1281 siin toodud nimekuju. Ilmselt on Paul Johansenilt pärit samastus siiski õige, sest külanimi esineb koos Veadlaga (Johansenil Vætele, LUB-s Vaetele). Samuti võis Johansen, kes oli ehk tutvunud käsikirjalise dokumendi endaga, lugeda sealt välja nimekuju Kadiel, mille esitavad ilmselt Johanseni järgi ka BHO ja ENE. LUB kirjapanek on tõenäoliselt vigane, see eeldaks hilisemat kuju *Kodila. Kadila lähtekohaks võib olla isikunimi, vrd islandi ja norra Katla, Ketill, rootsi Kætil, soome Kattilus. Kadila asukoht on XX saj II poolel nihkunud põhja. Ajalooline Kadila küla liitus millalgi enne 1970. aastaid Veadlaga, moodustades praegu selle lääneosa. Külast u 2 km põhja pool olnud endine Assamalla sovhoosi asula kujunes 1960. aastatel uueks Kadila külaks, kuhu ehitati korterelamud, kuivati, sigalad, veiselaudad ja töökoda. Vrd Kadja, Kadjaste, Veadla.

Digitaalne teatmeteos Eesti kohanimedest 

https://www.eki.ee/dict/knr/index.cgi?Q=kadila&F=M&C06=et

04.01.2022 elas Kadila külas 71 inimest. 

("Koduvalla Sõnumid" jaanuar 2022)Endel Molotok. Rakvere rajooni Ed. Vilde nim kolhoosi territooriumil olnud külad ja sealsed endised talud. Kadila. 1984

Molotok_Kadila_008.pdf